tirsdag 22. mars 2011

BEVISET! / THE PROOF!

På drektighetens 53.dag var det ingen tvil om at det var valper i Vayas store buk. Men for å sjekke antallet, dro vi innom Oslo Dyreklinikk og tok et røntgenbilde.
Veterinær Kjetil Dahl mente at han så seks stykker, men ringte seinere og plussa på en til. Altså minst sju.

On the 53. day of pregnancy it was no doubt that it was puppies in Vaya's big belly. To check the number we had an x-ray taken at "Oslo Dyreklinikk."
Vet. Kjetil Dahl thougt he could see six pups, but later on he called me back and added one. So at least seven!

Mange skjeletter i en liten Whippet-buk...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar